Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Et bærekraftig måltid

Ingen kjøkken er like. Når vi skal legge om til Et bærekraftig måltid, må vi tenke helhetlig på vårt eget mattilbud: hvordan vi jobber, hvem vi serverer og hvilke forutsetninger vi har. En barnehage vil trenge andre løsninger enn for eksempel en kantine eller en café.

 

 

  • Lag mat fra bunnen av
  • Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn
  • Tenk sesong
  • Gjør bevisste valg av kjøtt og sjømat
  • Kutt matsvinn
  • Bruk mer økologisk

Å lage mat etter disse rådene er ikke komplisert, men handler om en helhetlig tilnærming som til sammen gjør at vi kan servere bærekraftig og økologisk mat som smaker godt, uten at det trenger å øke kostnadene. Dette er noe veilederne i Matvalget kan hjelpe deg med gjennom ulike typer kurs.

Når endringene er bestemt, er det lurt å gjøre én ting om gangen. Man bør/må sette mål og tenke gjennom hva som må forandres for å komme dit. Det kan være lurt å ta det opp med lederen, og å søke støtte og inspirasjon fra profesjonelle veiledere og andre tilsvarende kjøkken som har gjennomført en lignende endring.

Gjennom en handlingsplan, menyplanlegging, hva slags type produkter man kan kjøpe inn, samt å tenke gjennom hvordan best mulig gjøre innkjøp – kan man enkelt få til store endringer. Dette omtaler vi blant annet i vår håndbok for et bærekraftig måltid som er et nyttig verktøy for deg som lager mat for andre.

Debios valørmerker kan etter godkjenning fra Debio brukes for å profilere andel økologisk og Debio-godkjente produkter innen storhusholdning. Du kan også bruke det grønne Ø-merket for å vise fram godkjente økologiske produkter, f. eks. i hyllemerking eller i servering av godkjente produkter.

;