Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Offentlige innkjøp

Gode matvalg – bedre resultater

Vi som handler mat fra leverandører gjennom offentlige innkjøpsavtaler kan bidra til bedre økologisk utvalg ved å etterspørre og ikke minst kjøpe økologiske varer jevnlig. Vi kan også kontakte de i kommunen/fylkeskommunen som er ansvarlige for avtalene og informere om at vi ønsker et bedre utvalg av økologisk mat! Jo flere som etterspør og kjøper økologisk jevnlig, desto enklere blir det for leverandøren å ta inn økologiske varer på lager. Vi som spør etter økologisk mat er ikke masete, bare litt ekstra nøye!

Alle statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter omfattes av Lov om offentlige anskaffelser (LOA). Etter LOA er det lovfestet at offentlige myndigheter under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Etter forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) skal det også, så langt det er mulig, stilles konkrete  miljøkrav til produktets ytelse. Det er derfor fullt mulig å kjøpe økologiske mat- og drikkevarer og samtidig handle i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser. Men dette avhenger av at innkjøpsavtalen som inngås sikrer god tilgang på økologiske varer.

Fra og med 1. januar 2017 kan offentlige innkjøpere benytte anerkjente merkeordninger mer offensivt enn før for å sikre seg leveranser med god miljømessig og sosial/etisk standard på anskaffede varer og tjenester, i henhold til en ny forskrift for offentlige anskaffelser. Les mer på Difis nettsider.

Kommuner og fylkeskommuner går sammen om å satse på økologisk mat!

– Vi er opptatt av å ha en kvalitet på maten vi leverer ut til våre innbyggere, og vi ser økologiske råvarer som en naturlig del av dette. Tove Nævisdal er avdelingsleder for kjøkken, vaskeri og renhold i Arendal kommune, og forteller at kommunen bruker 30% økologisk mat. Les mer om Arendal kommune her.

Film om hvordan og hvorfor stille krav til økologisk mat i offentlige anskaffelser

Denne videoen kan ikke vises.

Personverninstillinger

Generell veiledning

  • Veileder for bærekraftige offentlige innkjøp

    Last ned

Vil du vite mer om offentlig innkjøp og hva Matvalget kan bidra med til din virksomhet?

;