Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Om Matvalget

Matvalget er en veiledningstjeneste for offentlige og private virksomheter som vil lage bærekraftige måltider til andre.

Hva gjør Matvalget?

Vi i Matvalget har et stort engasjement for å hjelpe små og store kjøkken til å ta bærekraftige og gode valg. Vi veileder, inspirerer, kurser og skreddersyr – alt for å imøtekomme konkrete behov og utfordringer. Om bedriften din er et frittstående kjøkken, en privat kjede eller en større virksomhet som hele kommuner og fylkeskommuner, bidrar vi i Matvalget med inspirasjon, veiledning og kompetansehevende tiltak. 

Godt matvalg – bedre resultater

Det å ta gode matvalg og ha et forankret fokus på økt bruk av økologisk mat, koster ikke mer penger, men kan kreve større innsats. Ved å følge Matvalgets seks råd for «Et bærekraftig måltid», erfarer vi at en helhetlig omlegging og matsatsing bidrar til bedre resultater. Erfaringer viser at en satsing på økologisk mat ikke trenger å innebære vesentlige økninger i budsjettet, fordi den helhetlige omlegging av menyen også tar hensyn til økonomi. Dette er noe veilederne i Matvalget kan hjelpe deg med.

Vår tilnærming avhenger av den enkelte virksomhets behov og ønsker, men for oss er god planlegging, solid forankring og bærekraftig økonomisk drift sentralt.

Med god planlegging finner vi prisgunstige økologiske varer. Vi rekker dessuten å ta hensyn til sesong og å diskutere ønsker med leverandør. Samtidig oppfordrer vi til å planlegge for retter som kan lages fra bunnen i stedet for å kjøpe ferdige produkter og halvfabrikata. På denne måten kan vi også sikre fornuftig råvaresammensetning, hvor for eksempel kjøttmengden reduseres til for del for vegetabilske proteiner.

En forankring i virksomheten er vesentlig for at en endring skal skje. Vi bistår med å sikre støtte fra ledelsen, og annet personale på arbeidsplassen, til ønsket om å servere bærekraftig og økologisk mat.

Matvalget tilbyr det kompetanseløftet din virksomhet trenger for å legge om til et mer bærekraftig mattilbud.

Om oss

Våre veiledere har bred erfaring fra ulike typer kjøkken, forstår utfordringene i hverdagen og har stort engasjement for å inspirere til matglede og stolthet til faget! Vår tverrfaglige kompetanse er et komplett tilbud for virksomheter som serverer mat til andre, enten det er offentlig eller privat, til barn eller til voksne. Vi øker matkunnskapen i kjøkkenet ditt, lærer deg hvordan du kan fokusere på sesongråvarer og svinnreduksjon, og dermed få et mer bærekraftig og økologisk serveringstilbud.

Matvalget eies av DebioInfo. DebioInfo arbeider med utvikling, veiledning og formidling av økologi og bærekraft gjennom hele verdikjeden. Debios merker står sentralt i DebioInfos arbeid, og gjennom våre tjenester og prosjekter jobber vi for at økologisk og bærekraftig mat skal være et naturlig og enkelt valg for alle som produserer, serverer og spiser mat.

Matvalgets tjenester er delfinansiert av Landbruksdirektoratet. Vi utfører et viktig samfunnsoppdrag i myndighetenes mål om økt produksjon og forbruk av økologisk mat, og er en videreføring av satsingen fra foregangsfylkene Oslo, Akershus og Østfold.

Vil du vite mer om vårt veiledningstilbud?

;