Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Veiledning

Ingen kjøkken er like. Når vi skal legge om til Et bærekraftig måltid, må vi tenke helhetlig på vårt eget mattilbud: hvordan vi jobber, hvem vi serverer og hvilke forutsetninger vi har. En barnehage vil trenge andre løsninger enn for eksempel en kantine eller en kafé.

Barnehage

Mat skal ikke bare mette, men er også en sosial og pedagogisk aktivitet. Når man lager maten sammen, kan det skape både nysgjerrighet, glede og mestring hos barna.

Skole

En skoledag er full av kunnskap og informasjon. Mange barn er også veldig aktive gjennom dagen, og har gjerne flere organiserte aktiviteter etter skoleslutt. Næringsrik mat og bruk av gode råvarer vil bidra til nysgjerrighet og klare hoder.

Kantine

Måltidene er en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Samtidig er det viktig at alt som inntas i kantina ikke blir redusert til en effektiv måte å fylle magen på. Det er nok av konkurranse med ferdigmat-tilbydere og lettvinte løsninger som gjerne er usunne og bare gir tom energi.

Institusjonskjøkken

Næringsrik mat laget av gode råvarer er en viktig og verdig måte å vise omsorg på. Lukten av  mat fra et kjøkken kan få frem gode minner. Lukten av mat fra et kjøkken kan også få fart på appetitten, og stimulere eldre og pleietrengende til spiselyst. Husk, mat er ikke god næring før den er spist.

Offentlige innkjøp

Etter Lov om offentlige anskaffelser er det lovfestet at offentlige myndigheter under planleggingen av den enkelte anskaffelse skal ta hensyn til miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det er derfor fullt mulig å kjøpe økologiske mat- og drikkevarer og samtidig handle i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser.

Andre virksomheter

Interessen for bærekraft og økologisk mat øker daglig. Fortell de som spiser om alt dere gjør og vis innsatsen som ligger bak. Fortell om hvor råvarene kommer fra, hvordan dere tilbereder maten og hva som er i sesong og hva som kommer! Gjør gjestene nysgjerrige.

Kontakt

;