Alert Angle pointing down Arrow pointing right Arrow pointing left Arrow pointing right Arrow pointing right Burger Crossmark Debio Envelope Facebook Instagram Sketched arrow pointing down Angle pointing left Angle pointing right Loupe Phone Play button arrow Twitter YouTube Artboard 38 Artboard 41 Artboard 14 Artboard 40 Artboard 43 Artboard 22 copy Artboard 30 Artboard 42 Artboard 42 Artboard 9 Artboard 7 Artboard 10 Artboard 24 Artboard 8

Matvalget

Vi hjelper deg til å ta gode matvalg - hver dag

Beredskapstiltak i Matvalget ved koronavirus

Matvalget hjelper offentlige og private virksomheter som vil lage bærekraftige måltider.

En tallerken med mat kan være akkurat det bindeleddet folk trenger for å forstå verdien av et godt landbruk, av god dyrevelferd og av sunn havforvaltning. Gjennom å satse på bærekraftige måltider, kan vi også bevare og videreutvikle kultur, bedre folkehelsa, og vi kan løfte frem de som produserer og de som tilbereder maten til den plassen de fortjener. Ingenting overbeviser så mye som et godt felles måltid!

Gjennom kurs, veiledning og studieturer tilbyr Matvalget kompetanseheving, forankring av målsettinger og omlegging av kjøkkendrift.

 

Vi som kjøper inn og lager mat til mange er så heldige at vi kan utgjøre en forskjell. Ikke bare handler vi store mengder råvarer og kan støtte opp om bærekraftige produsenter, øke etterspørselen etter økologiske og miljøvennlige råvarer og bidra til innovasjon; men gjennom maten vi serverer kan vi påvirke og bevisstgjøre virkelig mange mennesker.

Ingen kjøkken er like. Når vi skal legge om til et bærekraftig måltid, må vi tenke helhetlig på vårt eget mattilbud: hvordan vi jobber, hvem vi serverer og hvilke forutsetninger vi har. En barnehage vil trenge andre løsninger enn for eksempel en kantine eller en kafé.

Å lage bærekraftige måltider er likevel ikke komplisert, men handler om en helhetlig tilnærming som til sammen gjør at vi kan servere god, økologisk mat, uten at det trenger å øke kostnadene.

Buskerud tar matvalget og går for sølv, men edle medaljer kommer ikke av seg selv

Før 2019 er omme skal samtlige kantiner i Buskerud fylkeskommune servere 50 % økologisk mat – godkjent og kvalitetsstemplet med Debios sølvmerke. Slik lyder politiske vedtak fra 2016 og -17. Fire sentrale aktører med ulike roller i omleggingen peker på noen av investeringene som kreves for å få til et slikt grønt skifte: Kompetanse, fantasi, vilje, friske midler, tålmodighet og lokal utveksling.

;